Confidentialitatea datelor

Datele furnizate de tine în cursul navigării acestui website pot fi utilizate de UNO COMPUTERS si sunt prelucrate în scopul promovării si îmbunătățirii serviciilor sale.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea si utilizarea www.autoshopslatina.ro datele tale cu caracter personal si orice alte informații furnizate de tine pot fi prelucrate si utilizate de UNO COMPUTERS în orice activități si scopuri legate de marketing, de telecomunicații cât si în scopul realizării unui interes legitim al UNO COMPUTERS, pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.

Datele cu caracter personal furnizate de tine constau din: informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informații cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, sex, vârsta, orice informație privind folosirea produselor si serviciilor UNO COMPUTERS, cât si orice informație furnizată de tine care este prelucrată si introdusă în baza noastră de date. Dacă nu ești de acord cu condițiile de utilizare de către tine a website-ului si a datelor cu caracter personal de către UNO COMPUTERS, nu mai utiliza acest web site. Daca intri pe site în secțiuni unde se derulează aplicații speciale (de exemplu, magazinul online, contul meu etc.), înainte de a le folosi, te rugam sa citești cu atenție termenii si condițiile speciale de utilizare a acestora. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.

UNO COMPUTERS îți aduce la cunoștința ca beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor si dreptul de opoziție, pe care le poți exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, pe adresa Str. Pitești Nr.88A, Slatina, Județul OLT. Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului www.autoshopslatina.ro cât si la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poți apela UNO COMPUTERS la numărul de telefon 0249.420.242.

Auto Shop Slatina își rezerva dreptul sa refuze orice comanda in cazul in care producătorul sau distribuitorul nu mai furnizează produsul respectiv sau modifica prețul. In aceste situații ne obligam sa informam clientul in legătura cu noul preț al produsului sau cu un alt produs echivalent.

Stocul afișat pe site are caracter informativ si nu are valoare contractuala. Comanda efectuată pe site va fi confirmata telefonic sau prin email de către vânzător (Auto Shop Slatina) înainte de livrare. Pentru Comenzile cu plata in avans, nu se va efectua plata decât după emiterea, transmiterea si validarea de către vânzător (Auto Shop Slatina) a facturii proforme. De asemenea, prin accesarea si utilizarea site-ului www.autoshopslatina.ro îți exprimi consimțământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de si/sau prin intermediul AutoShop.